کابین دودی طرح تایل

کابین با دیواره های تایل و استیل دودی، کف سنگ گلکسی مشکی