آسانسورهای صنعتی EX ( ضد انفجار )

با توجه به خاص بودن آسانسورهای EX   دار معمولاً مطابق با در خواست کارفرما و موقعیت جغرافیایی پروژه آسانسورهای فوق ابتدا طراحی و بعد از ثبت سفارش تجهیزات ار اروپا غربی و کسب تأییدیه های لازم نصب و راه اندازی می گردند.

قابل اجرا در : پالایشگاه ها، پترو شیمی ها و.....