مدیرعامل

مدیرعامل شرکت بهفر آسانبر : مهندس محمود عرب زاده ، فارغ التحصیل کارشناسی برق ( قدرت)  دارای بیش از34 سال سابقه  در مدیریت صنایع  برق  و آسانسور و مدیریت در سازمان انرژی اتمی ایران وشرکت های تابعه و دیگر دوایر دولتی ، مدیر اجرایی پروژه های صنعتی ، عضو اتحادیه صنایع برق و الکترونیک ، عضو رسمی سندیکای صنایع آسانسور و انجمن تولیدکنندگان و مدیر عامل اسبق شرکت آسانسور بهفخر.