آسانسورهای مسافربر هیدرولیکی

یکی دیگر از انواع آسانسورهایی که شرکت بهفر آسانبر نصب و پشتیبانی آنها را بعهده گرفته و توصیه می نماید آسانسورهای هیدرولیک هستند . که نیروی محرکه این آسانسورها را جک ( Cylinder ) و پاوریونیت (Power Unit) تشکیل می دهد .  
•    این نوع آسانسورها اغلب برای منازل مسکونی با ارتفاع کم ، ویلاها ، خودروبرها ، فروشگاهها ، ایده آل بوده و مناسب اجرا در ساختمانهای قدیمی فاقد آسانسور با قابلیت اجرا در فضاهای کوچک مانند فضای بین پله ها ( بدلیل حذف وزنه تعادل ) می باشند .
•    از مزایای آسانسورهای هیدرولیک می توان از کاهش مصرف انرژی بدلیل برگشت رو به پائین با موتور خاموش و کشش نیروی ثقلی( تا حدود25% کمتر از آسانسورهای کششی )، کاهش بارهای اضافی به سازه بدلیل عدم وجود موتورخانه ، صرفه جوئی مالی در ساخت موتورخانه  ، ایمنی و طول عمر بیشتر ، نمای زیباتر ، قابلیت اجرای درب در سه طرف کابین ، اجرای سریعتر و دسترسی آسان و سریع به موتورخانه در مواقع اضطرار و مراجعه سرویسکاران نام برد .